ต้องการเขียนโค๊ดแสดงรูปและข้อความ

ต้องการเขียนโค๊ดแสดงรูปและข้อความ โดยข้อความและรูปภาพจะดึงจากฐานข้อมูล
และต้องการให้แสดงที่หน้าเว็บ แบบดังรูปด้านล่างครับ

จะต้องเขียนโค้ดอย่างไรให้แสดงหน้าตาแบบดังรูป เพราะผมเขียนออกมาแล้ว ข้อความ
จะอยู่ด้านล่างรูปครับ ถ้าแบ่งเป็นตารางก็จะแสดงรูปอยู่ด้านซ้าย และข้อความจะอยู่ด้านขวา
ไม่เป็นตามความต้องการครับ

This is your content

ข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความ

ลองดูครับน่าจะได้ :blush: :blush:

ได้แล้วครับ ขอบคุณทั้งสองท่านมากครับ