เผยไทยไม่ติดอันดับความก้าวหน้าด้านรัฐบาลอิเล็กทรอน

เผยไทยไม่ติดอันดับความก้าวหน้าด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

โดย ผู้จัดการออนไลน์ 7 มิถุนายน 2547 16:02 น.

   [b]กระทรวงไอซีที กระตุ้นซีไอโอหน่วยงานรัฐเร่งพัฒนาอี-กอฟเวอร์นเมนท์ หลังสำรวจพบ ไทยไม่ติดอันดับความก้าวหน้าด้านนี้[/b] ขณะที่เว็บไซต์ราชการส่วนใหญ่ ทำได้แค่ให้ข้อมูล เตรียมผลักดันให้เป็นเว็บไซต์อัจฉริยะ ตั้งเป้าอีก 3 ปี อี-กอฟเวอร์นเมนท์ไทยให้บริการได้ครบวงจร
   
   นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที กล่าวกับผู้บริหารด้านไอทีหน่วยงานภาครัฐ (CIO) ในงานสัมมนาแผนพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ว่า [b]การประเมินความก้าวหน้าด้านอี-กอฟเวอร์นเมนท์ ( e-Government) พบว่า ประเทศสิงค์โปรถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 2 ในขณะที่ประเทศไทยไม่ติดอยู่ในอันดับใด ๆ[/b] จึงเป็นภารกิจที่กระทรวงไอซีที จะต้องเร่งให้ไทยมีความก้าวหน้าด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งรวมถึงหน่วยงานราชการและประชาชนต้องเปลี่ยนแนวคิดในการทำงานและดำเนินชีวิตด้วย
   
   นอกจากนี้ [b]มหาวิทยาลัยบราวน์ สหรัฐอเมริกา ยังได้จัดอันดับเว็บไซต์ ที่ให้บริการด้านอี-กอฟเวอร์นเมนท์ จำนวน 2,166 เว็บไซต์ จาก 198 ประเทศ พบว่า เว็บไซต์ของไทยอยู่ในอันดับที่ 42[/b] ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้าน ทั้ง สิงค์โปร์ มาเลเซีย จีน และฟิลิปปินส์ ถูกจัดให้อยู่อันดับที่ 1,8, 12 และ 15 ตามลำดับ 
   
   ทั้งนี้ ประเทศไทยได้ดำเนินโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์มาแล้ว 14 เดือน ซึ่งพบว่าแต่ละกระทรวง และแต่ละกรมต่างเริ่มต้นในระดับที่ไม่เท่ากัน โดยมีบางกรมสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ จากการนำอิเล็กทรอนิกส์มาให้บริการประชาชน เช่น กรมสรรพากร ซึ่งขณะนี้กระทรวงไอซีทีได้รายงานในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วว่า หน่วยงานราชการทุกหน่วยได้เปิดเว็บไซต์เพื่อให้บริการประชาชนแล้ว แต่ส่วนใหญ่ ยังเป็นเพียงเว็บไซต์ให้ข้อมูล เว็บไซต์อินเตอร์แอ็คทีฟ และแลกเปลี่ยนข้อมูลเท่านั้น ยังไม่ถึงขั้นบูรณาการและขั้นอัจฉริยะที่จะให้บริการประชาชนในแบบเฉพาะบุคคล (Customize) ได้
   
   ด้านคุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ ปลัดกระทรวงไอซีที กล่าวว่า [b]กระทรวงไอซีทีได้วางเป้าหมายที่จะมุ่งไปสู่ความเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ให้ครบวงจรในอีก 3 ปีข้างหน้า[/b] โดยมีแผนงานที่ต้องเร่งพัฒนา e-Government ให้เป็นมาตรฐานกลาง ซึ่งได้เริ่มดำเนินการแล้วผ่านเว็บไซต์ [www.ecitizen.go.th](http://www.ecitizen.go.th) โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง [b]คาดว่า e-Government จะสามารถให้บริการประชาชนได้ครอบคลุมวงจรชีวิตของประชากรได้ตั้งแต่เกิดจนตาย[/b] โดยให้ประชาชนใช้บริการได้ผ่านเครื่องมือสื่อสารทุกระบบ อย่างไรก็ตาม จะต้องมีการพัฒนาความพร้อมของคนในสังคมเป็นพื้นฐานหลักด้วยเช่นกัน

ไร้สาระที่สุด
แค่ web server กระทรวงต่างๆ ยังทำให้ดีไม่ได้เลย

<_<