พระราชดำรัช อวยพรปีใหม่ ให้ชาวไทย

ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ ในวาระขึ้นปีใหม่เป็นเวลาที่เราควรจะระลึกถึงกันและอวยพรให้แก่กัน เพื่อเป็นนิมิตรหมายอันดีของปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ท่านทุกๆ คน

ในปีที่แล้วบ้านเมืองของเรามีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายอย่าง บางเรื่องก็กระทบกระเทือนถึงฐานะทางเศรษฐกิจ การคลัง การเมือง ตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่และความมั่นคงปลอดภัย สมควรที่เราชาวไทยจะร่วมมือกันแก้ไขให้คลี่คลายไปโดยเร็ว แต่เรื่องที่ควรแก่การชื่นชมก็มีอยู่ไม่ใช่น้อย

ข้าพเจ้าขอขอบใจท่านเป็นอย่างมากที่จัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีให้อย่างงดงาม ยิ่งใหญ่ และในคราวที่เจ็บป่วยก็พากันแสดงความวิตก ห่วงใย อย่างจริงใจ