ตามหาเคส เปล่า (หาเพิ่มครับ)

ตามหาเคสเปล่า 1u rack server
ที่ใส่บอร์ด ATX ได้ครับ
ติดต่อ line teenamsun
ขอบคุณครับ

หาเพิ่มครับ

ปิดครับได้เพิ่มแล้วครับ

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.