ปิดโพสครับ

ตั้งรับ Xeon E5-1660 v2 , E5-2687W v2 - 1 คู่
เสนอราคามาได้เลยครับได้ทั้งสองตัว นัดรับโซน BTS ได้ ขอสภาพสวยๆใช้งานได้ปกติ

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.