ขายแล้วครับ

HPE DL360p G8 8 Core 2.6Ghz RAM 64GB

**CPU E5-2630v2 6 Core 2.6Ghz x2 Total 12 Core **

  • RAM 64GB แผงละ 4GB 8 แผง แผงละ 8GB 4 แผง

  • Smart Array P420 1Gb Flash Backcache 8 x2.5"

  • Network 4 Port 1Gb

  • Power 495W x1
    Tray G8 2 อัน

  • ไมีมีราง

  • รับประกัน 3 เดือนครับ

Sold

โทร 098-276-6200
LineID: IOMAX1

โทร 098-276-6200

LineID: IOMAX1

โทร 098-276-6200
LineID: IOMAX1

โทร 098-276-6200

LineID: IOMAX1

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.