แนะนำ สเป็คโฮสติ้งหน่อยครับ

#1

เว็บ Wordpress ธรรมดา
คนเข้า 7-8 หมื่นต่อวัน
ออนไลน์สูง 800 คน

แรม 3-4 gb น่าจะพอ
Cpu กี่คอร์ ดี

0 Likes

#2

มองหาพวก VPS หรือไม่ก็เล่นพวก cloud ไปเลยดีกว่า เพื่อว่าสามารถเลือก spec ต่ำหน่อยก่อน ถ้าไม่ไหวก็เพิ่ม spec ได้ง่ายๆ

0 Likes

#3

ทำ docker รองรับไว้ครับ ใช้ Kubernetes เพิ่ม pod รองรับสนุกเลย

0 Likes

closed #4

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.

0 Likes