รับบริจาคเครื่องเซิร์ฟเว่อร์ครับ

สวัสดีครับ ขออนุญาตนะครับ คือทางโรงเรียนต้องการรับบริจาคเครืองเซิร์ฟเวอร์เพือใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งท่านใดที่สนใจบริจาค ติดต่อได้ที่ bungmoad@kohkhan.ac.th
084-7455600
โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล

รบกวนนะครับ …ใครที่มีแล้วไม่ได้ใช้ ขอรับบริจาคเพื่อการศึกษาครับ

รบกวนนะครับ หากบริษัทห้างร้านไหนเปลี่ยนใหม่หรือโล๊ะ ก็บริจาคได้นะครับ

ขอทราบรายละเอียดวิชากับเรื่องที่สอนได้ไหมครับ เผื่อผมช่วยเรื่องเนื้อหาได้
ส่วนเครื่องผมมีปลดอยุ่เยอะ เดี่ยวส่งไปให้ครับ

satanun@bangmodhosting.com

เมลล์มาหน่อยนะครับคุณครู

1 Like

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.