รับบริจาคเครื่องเซิร์ฟเว่อร์ครับ


#1

สวัสดีครับ ขออนุญาตนะครับ คือทางโรงเรียนต้องการรับบริจาคเครืองเซิร์ฟเวอร์เพือใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งท่านใดที่สนใจบริจาค ติดต่อได้ที่ bungmoad@kohkhan.ac.th
084-7455600
โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล


#2

รบกวนนะครับ …ใครที่มีแล้วไม่ได้ใช้ ขอรับบริจาคเพื่อการศึกษาครับ