ขายกิจการ เว็บไซต์สำเร็จรูป ครับ

ขายกิจการ เว็บไซต์สำเร็จรูป

เว็บสำเร็จรูป แตกกลุ่มธุรกิจหลายกลุ่ม

  • เว็บสำเร็จรูป สำหรับธุรกิจ SME , หน่วนงาน ราชการ เอกชน
  • เว็บสำเร็จรูป สำหรับ ร้านค้าออนไลน์
  • เว็บสำเร็จรูป สำหรับ กลุ่ม ธุรกิจ MLM
  • ระบบ Back Office รองรับมือถือครับ
  • ติดตั้งเว็บง่าย ไม่ซับซ้อน

ตั้ง SERVER เอง 1 เครื่อง
IDC ที่เช่าตู้ rack = CAT IDC
OS = Windows Server 2012 R2
DATA BASE = MS SQL Server 2015
Control Panel= Plesk(win)

สาเหตุที่ขาย:

เปลี่ยนธุรกิจเป็นแนวอื่นครับ ร่างกายไม่แข็งแร็ง ไฟหมด

หากสนใจ สอบถามได้ทาง PM หรือจะ post ในนี้ได้ครับ

โทร 0๘๙-๘๖๑-๘๕๓๙

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.