เว็บไซต์กราฟฟิกดีไซน์เนอร์ 2 ตำแหน่ง

Voovagroup ต้องการพนักงานในตำแหน่ง เว็บไซต์กราฟฟิกดีไซน์เนอร์ ซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับการออกแบบเว็ปไซต์ พัฒนาเว็ปไซต์โดยใช้ CMS ( Wordpress ) การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์การโฆษณา สื่อ รวมทั้งการออกแบบประเภทต่างๆและมีความคิดสร้างสรรค์ของมัลติมีเดีย
Salary / เงินเดือน - ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ ( 15,000 - 25,000 บาท )

คุณสมบัติผู้สมัคร

วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและดีไซน์
สัญชาติไทย
ความเชี่ยวชาญในการออกแบบเว็บไซต์ และ Mobile Apllication
เชี่ยวชาญใน Illustrator, โปรแกรม Photoshop
ที่มีทักษะในการใช้ Indesign สำหรับการตีพิมพ์
มีความรู้ด้านการพัฒนาเว็บและเข้าใจหรือสามารถแก้ไขปรับปรุงรูปแบบของเว็บไซต์โดยใช้
การเขียน HTML และ CSS
มีฝีมือในการแก้ไขสื่อมัลติมีเดีย
มีความคิดสร้างสรรค์
แนบผลงานคุณมาที่อีเมล์ที่ให้ไว้หรือมาสมัครโดยตรงที่ออฟฟิต
พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความรู้ในการพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ CMS (WordPress) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ส่ง Resume ที่ yui@voovagroup.com, rose@voovagroup.com