ขอสอบถาม เคยเจอปัญหารับเมลล์ไม่ได้ โดยเมลล์มาค้างที่เมลล์คิวไหมครับ

สวัสดีครับ ตอนนี้เจอปัญหา ไม่ได้รับเมลล์ แต่เมลล์จะมาค้างที่เมลล์คิว ซึ่งถ้ากด retry ที่เมลล์คิว ก็จะสามารถรับได้ครับ
ลองเช็คจากล็อกแล้ว ขึ้นมาว่า
R=domain_filter defer (-1): internal problem in domain_filter router (recipient is info@domain.com): failure to transfer data from subprocess: status=0100 readerror=‘Success’

การแก้ปัญหาเบื้องต้น แก้ chmod, ลองแก้ตาม https://help.directadmin.com/item.php?id=125, และลอง rebuild ใหม่แล้ว ก็ยังไม่หาย

ไม่ทราบว่าพอจะเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับ

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.