ผู้ให้บริการบริหารความเครียดกันยังไงครับ

เวลา server มีปัญหา แล้วต้องรอเจ้าหน้าที่ DC แก้ แล้วลูกค้าเริ่มจะบ่น

ถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ ผมนี่ไม่เป็นอันกินอันนอนครับ อยากรู้ว่า เพื่อนๆ พี่ๆ บริหารความเครียดกันยังไง ^^

หาคนที่พอจะช่วยเหลือหน้างานได้ เข้าไปทำแทนครับ

แสดงว่าคุณเป็นคนมีความรับผิดชอบสูง เป็นสัญญาณที่ดีครับ

แต่ภาวะเครียด อาจส่งผลกับการแก้ไขปัญหา ทั้งดี และไม่ดี ก็ต้องระมัดระวังให้ดี

การจัดการภาวะเครียด เป็นศิลปะของแต่ละคน แต่สำคัญที่สุดคือการบริหารอารมณ์ลูกค้า ทางที่ดี มีคนช่วย แยกส่วนรับลูกค้า ออกจากส่วนแก้ปัญหา คนละคน จะดีที่สุด

1 Like

ส่วนตัวผมแก้ที่ต้นเหตุเลยครับ

โดยการ

  1. เลือกผู้ใช้บริการที่ไว้ใจได้
  2. ทำความเข้าใจกับผู้ใช้บริการให้ชัดเจนแต่แรก
  3. ระหว่างเกิดปัญหา update ผู้ใช้บริการเป็นระยะ เพื่อไม่ให้เกิดความรู้สึกว่าเราไม่ทำอะไร
  4. เตรียมแผนสำรองไว้ล่วงหน้าเลย หากเกิดเหตุจะทำอย่างไร และปฏิบัติไปตามนั้น

ณ ตอนนี้ เวลาเกิดปัญหา ผมทราบก่อนลูกค้า หรือหากลูกค้าแจ้ง ผมก็ดำเนินการตามลำดับ ลดความตึงเครียดไปได้เยอะมากมายครับ

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.