ปิดแล้วครับ

ปิดแล้วครับ

ปิดแล้วครับ

ต้องดูรายละเอียดใน apache log หรืออาจจะต้องเปิด php errorlog ครับ

ปิดแล้วครับ

:cry: :cry:

ไฟล์ .htaccess ใน /var/www มีมั้ยครับ ถ้ามี ตั้งไว้ยังไง

ปิดแล้วครับ