โครงสร้างหน่วยงานด้านไอซีทีและเศรษฐกิจดิจิทัล จากร่างกฎหมายดิจิทัลชุดใหม่

เข้าไปดูเนื้อข่าวเลยครับ

:th_059_:

note แปะๆ ไว้แวะไปอ่านครับ

เปลี่ยนแปลงเยอะเลยนะครับเนี่ย