คิดก่อนพูด

เป็นข้อความส่งต่อกันมาที่เตือนใจได้ดีจริงๆ นะครับ

 • เรื่องด่วน ให้พูดช้าๆ
 • เรื่องใหญ่ ให้พูดชัดๆ
 • เรื่องเล็ก ให้พูดอย่างมีอารมณ์ขัน
 • เรื่องไม่มั่นใจ ให้ทบทวนให้ดีค่อยพูด
 • เรื่องยังไม่เกิด อย่าพูดส่งเดช
 • เรื่องทำไม่ได้ อย่าพูดอย่างมักง่าย
 • เรื่องให้ร้าย อย่าได้พูด
 • เรื่องลำบากใจ ให้มุ่งที่เรื่อง ไม่มุ่งคน
 • เรื่องสนุก ต้องดูกาละเทศะ
 • เรื่องเศร้า อย่าได้เจอใครก็พูด
 • เรื่องคนอื่น พูดอย่างระมัดระวัง
 • เรื่องตนเอง ตั้งใจฟังใจเราพูดอย่างไร
 • เรื่องปัจจุบัน ทำแล้วค่อยพูด
 • เรื่องอนาคต ไว้พูดในอนาคต
  [COLOR=#141823][FONT=Helvetica]


[/FONT][/COLOR]
image via -
http://goo.gl/59D8zr

:026::026::026::026::026:

น่าจะรวมถึง “แชร์” ด้วยครับ

แจ๋วมากเลยพี่ธี จริง :d5f02ecd:

รวมถึงอ่านก่อนแชร์ ^^ :026:

:026::d5f02ecd::beautifu2:

:d5f02ecd: เก็บเอาไปแชร์ค่ะ