รัฐประหารแล้ว!

:189bbdde:

ได้ยินเด็กๆพูดกัน เข้าใจตรงกันน่ะ 555

:d5f02ecd:

แผ่นดินไทย…ไม่สิ้นคนดี

ตามดาต้าเซ็นเตอร์อ่ะ “ตัดเน็ทได้แต่อย่าตัดไฟ” เข้าใจตรงกันนะ
:015::026::70bff581:

ออกประกาศแล้ว ว่าไม่ตัดอินเทอร์เน็ตครับ

หวังว่าจะไม่เกิดอะไรขึ้นกะ data center
:040:

แจ้งข่าว INET แจ้ง standby ระบบสำรองเรียบร้อย
สบายใจได้

เน็ตตัดได้ครับ…ไฟอย่าดับเป็นพอ HDD ผมจะพัง

มาดูกันพรุ่งนี้ประเทศไทยจะเป็นยัง :040:

… Thailand Only …

" เข้าใจตรงกันนะ "

ไปอยู่อิรักมั้ยครับ? รัฐประหารบ่อยกว่าไทยอีก

ประกาศฉบับที่ 17 ว่าด้วยเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางช่องทางอินเตอร์เน็ต เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางช่องทางอินเตอร์เน็ตทุกประเภทไปสู่ ประชาชนเป็นไปด้วยความถูกต้องปราศจากบิดเบือนก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือ ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ความไม่สงบภายในราชอาณาจักรจึงให้ผู้ดำเนินการอินเตอร์เน็ตดำเนินการต่อไป นี้
1.ติดตาม ตรวจสอบและระงับยับยั้งการเผยแพร่ข้อมูลข่าสารใดๆที่มีการบิดเบือน ยุยงปลุกปั่นอันก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยภายในราชอาณาจักรหรือเป็นผล กระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
2.ให้มารายงานตัว ณ หอประชุมชั้น 2สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพมหานครในวันที่ 23พฤษภาคม 2557เวลา 10.30 น.

พวกเราต้องไปไหมครับ หรือใครไปมาแล้วบ้าง

[quote="“icez,post:12,topic:35791”]

ไปอยู่อิรักมั้ยครับ? รัฐประหารบ่อยกว่าไทยอีก[/QUOTE]

ผมก็ว่างั้นแหละ

คุณทองไปครับ