ต้องการซื้อเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับบริการเซิฟเวอร์ครับ

ท่านใดมีเว็บไซต์เกี่ยวกับให้บริการเซิฟเวอร์ โฮสติ้ง โดเมน ที่ไม่ใช้แล้ว หรือใช้อยู่อยากขายติดต่อได้ครับ
ต้องการเฉพาะเว็บอย่างเดียว ไม่เอาลูกค้าใดๆ เพราะไม่ได้จะเอาไปให้บริการใดๆ
ขอเว็บที่มีอายุมากกว่าหนึ่งปีน่ะครับ จะใช้งานอยู่หรือไม่ได้แล้วได้หมด ติดต่อมาน่ะครับ
ขอบคุณครับ