ถ้าผมขายบริการแจ้งเตือนเว็บไซต์ล่มทางอีเมล์ โดยมีการตรวจสอบทุก 1 ชั่วโมง จะสนใจใช้บริการไหม ?

ถ้าผมขายบริการแจ้งเตือนเว็บไซต์ล่มทางอีเมล์ โดยมีการตรวจสอบทุก 1 ชั่วโมง จะสนใจใช้บริการไหมครับ ?

>> ให้ราคาเดือนละ 100 บาทพอ

>>> ขอมา Survey ตลาดก่อนนะครับ