ขอความช้วยเหลือหน่อยครับ

เนื่องจาก 2 - 3 วันที่ผ่านมา เครื่องผมมีปัยหา เกี่ยวกับ web php เกิดอาการค้างชั่วขณะ หลังจากนั้นไปเชค logs มีการฟ้องว่าผมโดน

171.97.129.130 - - [15/Mar/2014:20:21:40 +0700] “GET / HTTP/1.0” 403 292 “8k6fr45k7x.me” "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:12.0) Gecko/20100101 Firefox/12.0"
124.121.166.94 - - [15/Mar/2014:20:21:40 +0700] “GET / HTTP/1.0” 403 292 “rgdkjc6gfo.org” "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.46 Safari/536.5"
58.9.109.183 - - [15/Mar/2014:20:21:40 +0700] “GET / HTTP/1.0” 403 292 “av5mf789bf.info” "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)"
223.207.174.181 - - [15/Mar/2014:20:21:40 +0700] “GET / HTTP/1.0” 403 292 “scf93yo86a.nl” "Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 5_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, like Gecko) Version/5.1 Mobile/9B206 Safari/7534.48.3"
161.246.233.187 - - [15/Mar/2014:20:21:40 +0700] “GET / HTTP/1.0” 403 292 “0q6dwapl65.ru” "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_6_ AppleWebKit/536.

โดนแบบนี้มา 150 กว่า IP ซึ่งผมไม่สามารถเเก้ไขอะไรได้ เนื่องจาก Colo ของทางผมไม่มีคำตอบใดๆช้วย จึงอยากรบกวนผู้รู้ช้วยชี้เเจงระบบป้องกัน หรือแนวทางการแก้ปัญหาหน่อยครับ ขอบพระคุณมากครับ

น่าจะโดน botnet

ถ้าค้างเช็ค httpd กับไล่ config httpd ดูครับ
ปรับแล้วน่าจะช่วยได้พอสมควรครับ

ยังหาสาเหตุไม่เจอเลยครับผม แต่เครื่องผมมีระบบ ไฟวอล

ตอนที่มีปัญหาดู Apache Extended Status
ดูกราฟ MRTG/munin/cacti ย้อนหลัง

403 ก็แสดงว่า web server ปฏิเสธไปแล้วนะครับ ถ้าตอนนี้ไม่ค้างอีก ก็ต้องไปดู MRTG แหละครับ ว่าตอนมันค้างแล้ว server load เท่าไร

ขอบคุณทุกท่านมากครับ ตอนนี้เจออิกปัญหากำลังแก้ไข