แผนที่ประชากรโลกในปี 2025

http://ccsr.columbia.edu/population/map/mapping3_v5_final_medRes_75DPI.jpg

ดูเล่นๆ สมมติว่าไม่มีมหันตภัยโลกาวินาศนะ

ล่าสุดนั่งฟังข่าวเมื่อกี๊ ญี่ปุ่น จะใช้ เครื่อง supper computer ในการคำนวน สภาพอากาศล่วงหน้า 30 ปี
รวมถึง พายุ ภัยพิบัติ ต่างๆ โรคร้อน

จะอยู่รอดูคนเหล็ก 2029 ล่ะกันครับ

ปุ๊ก