เราต้องการเน็ทเสรี!

จากวันนี้ไปรัฐบาลทั่วโลกจะประชุมลับกันเรื่องอนาคตของอินเทอร์เน็ต โดยที่เราไม่มีส่วนร่วม บางรัฐบาลต้องการเพิ่มระดับการเซ็นเซอร์ และควบคุมเว็บ

มาช่วยกันลงชื่อเพื่อบอกให้พวกเขารู้ว่า เราต้องการอินเทอร์เน็ตที่เสรี #freeandopen: http://goo.gl/63cIG