แก้หัวกระทู้ไม่ได้


#1

แก้หัวกระทู้ไม่ได้ด้วยนะครับ. แก้แล้วไม่อัพเดท


#2

+1 เป็นเหมือนกันครับ


#3

ย้ายมาเปิดกระทู้ใหม่ เดี๋ยวตามไล่ดูให้ครับ [COLOR=#333333][I]แก้หัวกระทู้ไม่ได้[/I][/COLOR]


#4

ปัญหาจากการแก้หัวกระทู้ไม่ได้คือว่า. บางที่ระบุโปรโมชั่นไว้ที่หัวกระทู้ แต่ โปรนั้นหมดอายุไปแล้ว ผู้อ่านกระทู้จะเข้ามาถามหาโปรเก่าอะไรทำนองนี้ครับ.

ถ้าแก้หัวกระทู้ได้จะได้ไม่ต้องเปิดกระทู้ใหม่ (บางคนก็ไม่ต้องการเปิดใหม่ด้วยหลาย ๆ เหตุผล)


#5