รบกวนหน่อยนะครับ (แบบสำรวจ)

แบบสำรวจเกี่ยวกับ การเลือกใช้บริการเว็บโฮสติ้งครับ
งานในวิชาเรียนเขาต้องการให้เราไปทำเรื่องสำรวจ หาข้อมูลครับ

รบกวนหน่อยครับ ขอบคุณครับ

หากรวบรวมข้อมูลครบถ้วนแล้วจะสรุปผลมาแจ้งให้ครับ อาจจะเป็นประโยชน์ให้กับทางผู้ประกอบการครับ

ตอบให้ละครับว่าแต่

“คิดว่าแบบสอบถามนี้จะมีประโยชน์ในภายหน้าหรือไม่”

ข้อสุดท้ายตอบไม่ได้เพราะ 1 คืออะไร มีประโยช์ หรือ 3 มีประโยชน์ :slight_smile:

55 ขอโทษครับลืมเขียนคำอธิบายลงไป

เป็นการให้คะแนนนะครับ ขอบคุณครับ

ปล. เข้าไปแก้ให้แล้วครับ ขอบคุณฮะ

ขอบคุณมากครับทุกคน

[COLOR=#000000][FONT=arial][B]20[/B] [COLOR=#0000CC][B][U]การตอบกลับ[/U][/B][/COLOR][/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=arial][B]ข้อมูลสรุป[/B][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000CC][FONT=arial][U]ดูการตอบกลับทั้งหมด[/U][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=arial][B]อาชีพ[/B]
[COLOR=#666666]นศนักศึกษานักศึกษาStudent, Hosting ProviderนักเรียนcokeนักศึกษาStudent55555System Administratorจิลลี่นักศึกษารับจ้างนักศึกษานักศึกษานักศึกษานักศึกษาทหารนักศึกษา[/COLOR]

[TABLE=“class: ss-indiv-chart, width: 622”]
[TR]
[TD=“colspan: 2”][B]เพศ[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“class: ss-chart-img-container”][/TD]
[TD=“class: ss-chart-table-container”][TABLE=“width: 238”]
[TR]
[TD=“class: ss-table-label”]ชาย[/TD]
[TD][/TD]
[TD=“class: ss-table-number, align: right”]15[/TD]
[TD=“class: ss-table-percentage, align: right”]75%[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“class: ss-table-label”]หญิง[/TD]
[TD][/TD]
[TD=“class: ss-table-number, align: right”]5[/TD]
[TD=“class: ss-table-percentage, align: right”]25%[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE=“class: ss-indiv-chart, width: 622”]
[TR]
[TD=“colspan: 2”][B]ราคาต่อปี ของโฮสติ้งที่เลือกใช้บริการ[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“class: ss-chart-img-container”][/TD]
[TD=“class: ss-chart-table-container”][TABLE=“width: 238”]
[TR]
[TD=“class: ss-table-label”]ฟรี - 500 บาท/ปี[/TD]
[TD][/TD]
[TD=“class: ss-table-number, align: right”]12[/TD]
[TD=“class: ss-table-percentage, align: right”]60%[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“class: ss-table-label”]500 - 1000[/TD]
[TD][/TD]
[TD=“class: ss-table-number, align: right”]6[/TD]
[TD=“class: ss-table-percentage, align: right”]30%[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“class: ss-table-label”]1500 - 2000[/TD]
[TD][/TD]
[TD=“class: ss-table-number, align: right”]2[/TD]
[TD=“class: ss-table-percentage, align: right”]10%[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“class: ss-table-label”]2500 - 3000[/TD]
[TD][/TD]
[TD=“class: ss-table-number, align: right”]2[/TD]
[TD=“class: ss-table-percentage, align: right”]10%[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“class: ss-table-label”]3000 up[/TD]
[TD][/TD]
[TD=“class: ss-table-number, align: right”]3[/TD]
[TD=“class: ss-table-percentage, align: right”]15%[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[COLOR=#666666]ผู้ใช้สามารถเลือกช่องทำเครื่องหมายมากกว่าหนึ่งช่อง ดังนั้นเปอร์เซ็นต์อาจรวมกันได้เกิน 100%[/COLOR][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE=“class: ss-indiv-chart, width: 702”]
[TR]
[TD=“colspan: 2”][B]คุณมักจะสะดวกจ่ายค่าบริการทางไหน[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“class: ss-chart-img-container”][/TD]
[TD=“class: ss-chart-table-container”][TABLE=“width: 333”]
[TR]
[TD=“class: ss-table-label”]โอนเงินผ่านทางธนาคาร[/TD]
[TD][/TD]
[TD=“class: ss-table-number, align: right”]11[/TD]
[TD=“class: ss-table-percentage, align: right”]55%[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“class: ss-table-label”]ตัดบัตรเครดิต เดบิต / paypal / other online payment[/TD]
[TD][/TD]
[TD=“class: ss-table-number, align: right”]3[/TD]
[TD=“class: ss-table-percentage, align: right”]15%[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“class: ss-table-label”]บัตรเงินสด (True money , 12Call ,etc)[/TD]
[TD][/TD]
[TD=“class: ss-table-number, align: right”]3[/TD]
[TD=“class: ss-table-percentage, align: right”]15%[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“class: ss-table-label”]อื่นๆ[/TD]
[TD][/TD]
[TD=“class: ss-table-number, align: right”]3[/TD]
[TD=“class: ss-table-percentage, align: right”]15%[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE=“class: ss-indiv-chart, width: 622”]
[TR]
[TD=“colspan: 2”][B]สำรวจลำดับความสำคัญ - ค่าใช้บริการ[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“class: ss-chart-img-container”][/TD]
[TD=“class: ss-chart-table-container”][TABLE=“width: 238”]
[TR]
[TD=“class: ss-table-label”]น้อยมาก[/TD]
[TD][/TD]
[TD=“class: ss-table-number, align: right”]1[/TD]
[TD=“class: ss-table-percentage, align: right”]5%[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“class: ss-table-label”]น้อย[/TD]
[TD][/TD]
[TD=“class: ss-table-number, align: right”]2[/TD]
[TD=“class: ss-table-percentage, align: right”]10%[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“class: ss-table-label”]ปานกลาง[/TD]
[TD][/TD]
[TD=“class: ss-table-number, align: right”]10[/TD]
[TD=“class: ss-table-percentage, align: right”]50%[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“class: ss-table-label”]มาก[/TD]
[TD][/TD]
[TD=“class: ss-table-number, align: right”]6[/TD]
[TD=“class: ss-table-percentage, align: right”]30%[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“class: ss-table-label”]มากที่สุด[/TD]
[TD][/TD]
[TD=“class: ss-table-number, align: right”]1[/TD]
[TD=“class: ss-table-percentage, align: right”]5%[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE=“class: ss-indiv-chart, width: 622”]
[TR]
[TD=“colspan: 2”][B]สำรวจลำดับความสำคัญ - คุณภาพ[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“class: ss-chart-img-container”][/TD]
[TD=“class: ss-chart-table-container”][TABLE=“width: 238”]
[TR]
[TD=“class: ss-table-label”]น้อยมาก[/TD]
[TD][/TD]
[TD=“class: ss-table-number, align: right”]0[/TD]
[TD=“class: ss-table-percentage, align: right”]0%[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“class: ss-table-label”]น้อย[/TD]
[TD][/TD]
[TD=“class: ss-table-number, align: right”]2[/TD]
[TD=“class: ss-table-percentage, align: right”]10%[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“class: ss-table-label”]ปานกลาง[/TD]
[TD][/TD]
[TD=“class: ss-table-number, align: right”]5[/TD]
[TD=“class: ss-table-percentage, align: right”]25%[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“class: ss-table-label”]มาก[/TD]
[TD][/TD]
[TD=“class: ss-table-number, align: right”]7[/TD]
[TD=“class: ss-table-percentage, align: right”]35%[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“class: ss-table-label”]มากที่สุด[/TD]
[TD][/TD]
[TD=“class: ss-table-number, align: right”]6[/TD]
[TD=“class: ss-table-percentage, align: right”]30%[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE=“class: ss-indiv-chart, width: 622”]
[TR]
[TD=“colspan: 2”][B]สำรวจลำดับความสำคัญ - การบริการ[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“class: ss-chart-img-container”][/TD]
[TD=“class: ss-chart-table-container”][TABLE=“width: 238”]
[TR]
[TD=“class: ss-table-label”]น้อยมาก[/TD]
[TD][/TD]
[TD=“class: ss-table-number, align: right”]0[/TD]
[TD=“class: ss-table-percentage, align: right”]0%[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“class: ss-table-label”]น้อย[/TD]
[TD][/TD]
[TD=“class: ss-table-number, align: right”]2[/TD]
[TD=“class: ss-table-percentage, align: right”]10%[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“class: ss-table-label”]ปานกลาง[/TD]
[TD][/TD]
[TD=“class: ss-table-number, align: right”]5[/TD]
[TD=“class: ss-table-percentage, align: right”]25%[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“class: ss-table-label”]มาก[/TD]
[TD][/TD]
[TD=“class: ss-table-number, align: right”]6[/TD]
[TD=“class: ss-table-percentage, align: right”]30%[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“class: ss-table-label”]มากที่สุด[/TD]
[TD][/TD]
[TD=“class: ss-table-number, align: right”]7[/TD]
[TD=“class: ss-table-percentage, align: right”]35%[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE=“class: ss-indiv-chart, width: 622”]
[TR]
[TD=“colspan: 2”][B]สำรวจลำดับความสำคัญ - ฟีตแบค[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“class: ss-chart-img-container”][/TD]
[TD=“class: ss-chart-table-container”][TABLE=“width: 238”]
[TR]
[TD=“class: ss-table-label”]น้อยมาก[/TD]
[TD][/TD]
[TD=“class: ss-table-number, align: right”]0[/TD]
[TD=“class: ss-table-percentage, align: right”]0%[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“class: ss-table-label”]น้อย[/TD]
[TD][/TD]
[TD=“class: ss-table-number, align: right”]3[/TD]
[TD=“class: ss-table-percentage, align: right”]15%[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“class: ss-table-label”]ปานกลาง[/TD]
[TD][/TD]
[TD=“class: ss-table-number, align: right”]9[/TD]
[TD=“class: ss-table-percentage, align: right”]45%[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“class: ss-table-label”]มาก[/TD]
[TD][/TD]
[TD=“class: ss-table-number, align: right”]3[/TD]
[TD=“class: ss-table-percentage, align: right”]15%[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“class: ss-table-label”]มากที่สุด[/TD]
[TD][/TD]
[TD=“class: ss-table-number, align: right”]5[/TD]
[TD=“class: ss-table-percentage, align: right”]25%[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE=“class: ss-indiv-chart, width: 622”]
[TR]
[TD=“colspan: 2”][B]สำรวจลำดับความสำคัญ - ความสะดวกสบายในการใช้บริการ[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“class: ss-chart-img-container”][/TD]
[TD=“class: ss-chart-table-container”][TABLE=“width: 238”]
[TR]
[TD=“class: ss-table-label”]น้อยมาก[/TD]
[TD][/TD]
[TD=“class: ss-table-number, align: right”]0[/TD]
[TD=“class: ss-table-percentage, align: right”]0%[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“class: ss-table-label”]น้อย[/TD]
[TD][/TD]
[TD=“class: ss-table-number, align: right”]1[/TD]
[TD=“class: ss-table-percentage, align: right”]5%[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“class: ss-table-label”]ปานกลาง[/TD]
[TD][/TD]
[TD=“class: ss-table-number, align: right”]6[/TD]
[TD=“class: ss-table-percentage, align: right”]30%[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“class: ss-table-label”]มาก[/TD]
[TD][/TD]
[TD=“class: ss-table-number, align: right”]10[/TD]
[TD=“class: ss-table-percentage, align: right”]50%[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“class: ss-table-label”]มากที่สุด[/TD]
[TD][/TD]
[TD=“class: ss-table-number, align: right”]3[/TD]
[TD=“class: ss-table-percentage, align: right”]15%[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE=“class: ss-indiv-chart, width: 622”]
[TR]
[TD=“colspan: 2”][B]สำรวจลำดับความสำคัญ - คนรู้จัก[/B][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“class: ss-chart-img-container”][/TD]
[TD=“class: ss-chart-table-container”][TABLE=“width: 238”]
[TR]
[TD=“class: ss-table-label”]น้อยมาก[/TD]
[TD][/TD]
[TD=“class: ss-table-number, align: right”]0[/TD]
[TD=“class: ss-table-percentage, align: right”]0%[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“class: ss-table-label”]น้อย[/TD]
[TD][/TD]
[TD=“class: ss-table-number, align: right”]4[/TD]
[TD=“class: ss-table-percentage, align: right”]20%[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“class: ss-table-label”]ปานกลาง[/TD]
[TD][/TD]
[TD=“class: ss-table-number, align: right”]9[/TD]
[TD=“class: ss-table-percentage, align: right”]45%[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“class: ss-table-label”]มาก[/TD]
[TD][/TD]
[TD=“class: ss-table-number, align: right”]4[/TD]
[TD=“class: ss-table-percentage, align: right”]20%[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“class: ss-table-label”]มากที่สุด[/TD]
[TD][/TD]
[TD=“class: ss-table-number, align: right”]3[/TD]
[TD=“class: ss-table-percentage, align: right”]15%[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]

[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=arial][TABLE=“class: ss-indiv-chart, width: 622”]
[TR]
[TD=“colspan: 2”][B]สำรวจลำดับความสำคัญ - คนใช้บริการเยอะ หรือ มาจาก search engine top ten[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“class: ss-chart-img-container”]

[/TD]
[TD=“class: ss-chart-table-container”][TABLE=“width: 238”]
[TR]
[TD=“class: ss-table-label”]น้อยมาก[/TD]
[TD][/TD]
[TD=“class: ss-table-number, align: right”]1[/TD]
[TD=“class: ss-table-percentage, align: right”]5%[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“class: ss-table-label”]น้อย[/TD]
[TD][/TD]
[TD=“class: ss-table-number, align: right”]3[/TD]
[TD=“class: ss-table-percentage, align: right”]15%[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“class: ss-table-label”]ปานกลาง[/TD]
[TD][/TD]
[TD=“class: ss-table-number, align: right”]10[/TD]
[TD=“class: ss-table-percentage, align: right”]50%[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“class: ss-table-label”]มาก[/TD]
[TD][/TD]
[TD=“class: ss-table-number, align: right”]4[/TD]
[TD=“class: ss-table-percentage, align: right”]20%[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“class: ss-table-label”]มากที่สุด[/TD]
[TD][/TD]
[TD=“class: ss-table-number, align: right”]2[/TD]
[TD=“class: ss-table-percentage, align: right”]10%[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE=“class: ss-indiv-chart, width: 622”]
[TR]
[TD=“colspan: 2”][B]คิดว่าแบบสอบถามนี้จะมีประโยชน์ในภายหน้าหรือไม่[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“class: ss-chart-img-container”]
[TABLE=“width: 126”]
[TR]
[TD=“class: ss-table-scale-label, width: 42, align: left”][/TD]
[TD=“width: 42”][/TD]
[TD=“class: ss-table-scale-label, width: 42, align: right”][/TD]
[/TR]
[/TABLE]

[/TD]
[TD=“class: ss-chart-table-container”][TABLE=“width: 238”]
[TR]
[TD=“class: ss-table-label”]1[/TD]
[TD][/TD]
[TD=“class: ss-table-number, align: right”]0[/TD]
[TD=“class: ss-table-percentage, align: right”]0%[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“class: ss-table-label”]2[/TD]
[TD][/TD]
[TD=“class: ss-table-number, align: right”]10[/TD]
[TD=“class: ss-table-percentage, align: right”]50%[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“class: ss-table-label”]3[/TD]
[TD][/TD]
[TD=“class: ss-table-number, align: right”]10[/TD]
[TD=“class: ss-table-percentage, align: right”]50%[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[B]ความคิดเห็นเพิ่มเติม หรือข้อเสนอแนะ[/B]
[COLOR=#666666]–คิดว่าแบบสอบถามนี้จะมีประโยชน์ในภายหน้าหรือไม่ ข้อสุดท้ายตอบไม่ได้เพราะ 1 คืออะไร มีประโยช์ หรือ 3 มีประโยชน์ ^_^สตางไม่ค่อยห่วงเท่าไร เพราะใช้เป็นปี เน้นบริการหลังการขายมากกว่า เพราะปัญหาอาจเกิดได้ทุกเวลา ส่วนโฮสขึ้นอยู่กับใช้ทำเว็บอะไร แล้วเราจะลงสคริปอะไร แล้วเขาอนุญาติไหมดีงงนิดๆบางอันไม่ค่อยรู้เรื่อง อย่าง ฟึตแบค คืออะไรไม่เข้าใจ[/COLOR]

[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=arial][TABLE=“class: ss-indiv-chart, width: 622”]
[TR]
[TD=“colspan: 2”][B]จำนวนการตอบกลับรายวัน[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=“class: ss-chart-img-container”]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/FONT][/COLOR]

ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยตอบแบบสอบถามให้ครับผม :slight_smile: ข้อมูลทีได้ส่วนมากน่าจะกลุ่ม นศ เพราะว่าดูจากราคาที่เลือกกัน

นักศึกษาเยอะนะครับ บริการหลังการขายดีหากเรามีปัญหาลูกค้าก็เป็นกำลังใจให้ครับ เลือกที่อยู่กันได้แล้วเราจะอยู่ด้วยกันนาน:07baa27a:

ขอบคุณที่นำผลสำรวจมาแชร์ครับ :d5f02ecd: