ฝ่าพระหัตถ์ที่ทรงงานเพื่อคนไทยมามากกว่า 60 ปี

ทรงพระเจริญ

บ้านนี้เมืองนี้ ร่มเย็นได้ก็ด้วยฝ่าพระหัตถ์นี้
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ

พระหัตถ์ ของพ่อ พี่โอบอุ้มพสกนิกร ไว้ทั้งธารา

บุคคลเปลี่ยนไปตามกาลเวลา แ่ต่ระบบคงอยู่ตลอดมาครับ
มือของพ่อดีเพียงใด แต่ถ้าระบบของพ่อไม่ดี ก็ยากที่จะทำให้บ้านเมืองสงบได้ครับ

พ่อต้องคอยตักเตือน พี่น้อง และคนรู้จักของพ่อนะครับ
พ่อดีแต่ ญาติของพ่อไม่ดี ครอบครัวของพ่อก็จะทำให้ลูกๆมีปัญหาครับ

พิมพ์และคิดด้วยประสบการณ์ส่วนตัวที่เจอมาครับ
รักพ่อมาก

ภาพนี้กระจายเต็ม SN เลย ทรงพระเจริญ :875328cc:

ด้ายคนครับผม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญครับ