รบกวน ผู้รุ้ สอนด้วยคับ

ผมไม่มีความรุ้มากงะคับเวบด้วยไปแบบงูๆๆปลาๆๆแต่เจอแกล้งตลอด
รบกวนผุ้ บอกด้วยคับ ขึ้นแบบนี้ใน DA มันโชวใน log viewer แบบนี้คืออาการอะไรคับ เยอะมาก

Apr 23 14:17:28 ------- kernel: printk: 96 messages suppressed.
Apr 23 14:17:28 ------- kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
Apr 23 14:17:33 ------- kernel: printk: 73 messages suppressed.
Apr 23 14:17:33 ------- kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
Apr 23 14:17:41 ------- kernel: printk: 103 messages suppressed.
Apr 23 14:17:41 ------- kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
Apr 23 14:17:43 ------- kernel: printk: 98 messages suppressed.
Apr 23 14:17:43 ------- kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
Apr 23 14:17:49 ------- kernel: printk: 43 messages suppressed.
Apr 23 14:17:49 ------- kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
Apr 23 14:17:54 ------- kernel: printk: 47 messages suppressed.
Apr 23 14:17:54 ------- kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
Apr 23 14:17:59 ------- kernel: printk: 68 messages suppressed.
Apr 23 14:17:59 ------- kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
Apr 23 14:18:03 ------- kernel: printk: 131 messages suppressed.
Apr 23 14:18:03 ------- kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
Apr 23 14:18:09 ------- kernel: printk: 116 messages suppressed.
Apr 23 14:18:09 ------- kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
Apr 23 14:18:13 ------- kernel: printk: 50 messages suppressed.
Apr 23 14:18:19 ------- kernel: printk: 98 messages suppressed.
Apr 23 14:18:19 ------- kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet.
Apr 23 14:18:25 ------- kernel: printk: 9 messages suppressed.

[COLOR=#333333]ip_conntrack เต็มครับ

เกิดจากมี connection เข้ามาเยอะเกินไป[/COLOR]