สอลถามเกี่ยวกับ โดเมน สองโดเมนใน เว็บเดียวครับ

คือผม จะทำโดเมน สอง โดเมนในเว็บเดียวอะครับ

domainA.com

domainB.com

แต่ติดปัญหา ตรงที่ว่า ผมต้องการให้ domainB.com ชี้ไปอีกไฟล์ ที่ไม่ใช้ไฟล์ index อะครับ

ใครพอเขียน .htaccess เป็นบ้างครับ

ขอบคุณครับ

อ่อ อย่าลืมนึกถึง ตอนเรียกใช้ พวก รูปภาพ และ css ด้วยนะครับ

ผมใช้วิธีเช็คในไฟล์ index.php เลยครับ<?php

$reqhostname = getenv("HTTP_HOST");

if (eregi('domainA.com', $reqhostname)) {

  	header("location:http://www.DomainA.com/aaa.php");

  	exit();

}

if (eregi('domainB.com', $reqhostname)) {

  	header("location:http://www.domainB.com/bbb/index.php");

  	exit();

}

if (eregi('domainC.com', $reqhostname)) {

  	header("location:http://www.domainC.com/index.php?op=ccc");

  	exit();

}//Call from Default domain.com

include "home.php";

?>


ถ้าเราไม่ต้องการให้ เปลี่ยนลิงค์ สามารถทำได้ไหมคับ<?php

$reqhostname = getenv("HTTP_HOST");

if (eregi('domainB.com', $reqhostname)) {

    include "domainB.php";

} else {

  //Call from Default domainA.com

  include "domainA.php";

}

?>


ขอบคุณครับ

function eregi กำลังจะถูกยกเลิกนะครับ ถ้า check แค่นี้ใช้ strpos ดีกว่ามั้ง