ขอวิธีล็อคไฟล์หรือฟอเดอร์ครับ

ผมอยากล็อคไฟล์ชื่อว่า xxx ไม่สามารถให้เอาออกไปได้หรือฟอเดอร์ vvv ไม่ให้ดึกออกไปได้ทำยังไงครับแต่

ขอให้มันใช้งานปรกติเวลารันชื่อไฟล์น้ัน

ขอบคุณครับ

chmod 600 filename

แต่เจ้าของ file ยังคงใช้งาน หรือ copy ได้อยู่นะครับ

วางไว้นอก document root ของ apache แต่อยู่ภาพใต้ open_basedir ของ php

เช่นใช้ DA ก็ให้วางไว้นอก public_html โดยสร้าง folder อะไรก็ได้ในระดับเดียวกับ public_html

/home/user/domains/domain.com/public_html/file.public.php

/home/user/domains/domain.com/secured/file.private.xxx

ปล. แต่จะยังโหลดได้ผ่าน ftp หาก user ใหนกำหนดให้เข้าไปแล้วอยู่สูงกว่า public_html เช่น user หลัก