นักพัฒนาระบบเขียนสคิปยังไงเกี่ยวกับการการโอนเงินของธนาคาร

[removed by admin: ขอลบเรื่องเกี่ยวกับระบบโอนเงินดังกล่าวครับ]