แจ่ม!

แจ่ม

ตัวกี่บาทเนี้ย

แต่ดูๆ มันเหมือน หมา มากกว่านะ

แจ่มดีครับ แต่เหมือนลากมือบน touchpad เลย

อยากได้เลยเอามาวาดรูป