สอบราคาเช่าบริการโครงข่ายอินเตอร์เน็ต สำหรับโครงการอาคารสำนักงานใหญ่

http://www.thaipbs.or.th/s1000_obj/front_page/page/1329.html?content_id=293628

ใครสนใจเชิญครับผม