วัดสายตา...เสียวววว

พูดญี่ปุ่น ไม่เป็น แต่คำนี้ได้ยินบ่อยจัง

เสียงนี้คุ้นๆ

หลังๆนี่คุ้นมากๆ เสียงอะไรน้า

ทะลึ่งจริงๆ