สงครามลังกระดาษ

[media]http://www.youtube.com/watch?v=hE-ZmwATS8E[/media]

ชอบ sniper จริงๆ

effect only

สุดยอดมากครับ

สุดยอดด้วยอีกคนครับ

สุดโข้ยเลย A+++