ต้องการโฮส ด่วนมาก

เก็บไฟล์ภาพ ผิดกฏหมาย(ไม่โป๊ ไม่การเมือง ไม่หมื่น)

ขอ ขนาด 5-10gb แบนวิดไม่จำกัด

ไม่ขอ cp ขอแค่ ftp ให้อัพภาพเป็นพอ

รายละเอียด pm