หมาพันธ์ร๊อก

เข้าใจหามาจริงๆ

555 ที่บ้านมี 4 ตัว (เข้าใจหมามันจริงๆ)