ขอกราบคุณพี่แกะให้ช่วยผมด้วยนะครับ

ผมไม่เคยว่าคุณพี่แกะ แม้สักครั้งเดียว ตั้งแต่ผมอยู่รวมกันมา ปัญหาคือไฟฟ้าดับจะกี่ครั้งผมไม่ว่าอะไรครับ ผมขอแค่เรื่องเดียวครับ อย่าปล่อยให้เครื่องเซิฟเวอร์ดับก็พอครับ

แนวทางการแก้ไข ผมขอกราบให้คุณพี่ช่วยโทร หรือ SMS มาแจ้งว่าไฟดับหรือเหตขัดข้องต่างๆทั้งป่วง ผมจะได้สั่ง shut down server ได้ครับ เพราะคุณพี่พอมีเวลาร่วม 60 นาที คือ 1)UPS หลัก อยู่ได้ 50 นาที + 2)UPS ของผม 10 นาที เวลาขนาดนี้ผมว่าเพียงพอ ต่อการแจ้งสำหรับผมครับและผู้ใช้บริการท่านอื่นๆ

ผมว่าน่าจะเปลี่ยนหัวข้อเป็น sheeplink ไปเลยดีกว่าไม๊ครับ เพราะพี่แกะนี่เขาจะนึกว่าเป็นคน

ผมก็อยากขอร้องด้วยอีกเสียงครับ ยิงเมลล์ถึงลูกค้าก็ได้ครับ