ขอเชิญท่านที่มาเชียงรายแถวแม่สายร่วมทำบุญวัดพระธาตุนางคอย

ตอนนี้อาตมามาบวชที่วัดนี้ได้จะครบ 1 เดือนแล้ว(กำหนดบวช 1 เม.ย - 1 พ.ค) เป็นวัดที่มีเจ้าอาวาสพระพฤติปฏิบัติดี เป็นพระนักพัฒนา อาตมาเกิดความเลื่อมใสจึงได้จัดทำเว็บไซต์ ถวายให้กับวัดและศาสนา หากใครแวะผ่านมาแถวนี้ก็ขอเชิญมาร่วมทำบูญกัน