ว่าด้วยเกาหลี แล้วหันมาไทย

เกาหลีสัมมนาปลุกกระแส http://bit.ly/a3MEDk สายการบินกำไรอื้อ [url=http://bit.ly/crGh9A]http://bit.ly/crGh9A มูดดี้เพิ่มเรตติ้งเกาหลี [url=http://bit.ly/9BzIlr]http://bit.ly/9BzIlr

ไม่ได้เทิดทูนเกาหลี แต่นี่คือตัวอย่างการทำงานเป็นทีมทั้งประเทศ คิดล่วงหน้า หวังว่าประเทศไทยเราจะตื่นได้เร็วๆ นะครับ

ประเทศไทยเรา ประกาศ ห้ามหน่วยงานของรัฐ จัดงานเลี้ยง สังสรรค์ ใดๆ ในเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา
โดยทำหนังสือไปยังหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ เนื่องจากความไม่สงบของบ้านเมือง

(สุดยอด ขอไว้อาลัยกับนโยบาย)

คิดๆแล้วก็หนักใจ สักวันหนึ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้น