ลอร์ด ดาร์ธ เวเดอร์ ภายหลังจากกลับใจ

ภายหลังที่ ลอร์ด ดาร์ธ เวเดอร์ กลับใจ จากความชั่ว ละทิ้งความแค้น

จิตใจ ขาวสะอาดไม่ขุ่นมัวทันที :yes:

เคดิสลุงนมโต

คอสเพล หรอครับ

kitty มาเลย

lol

เล่นซะ กลับขั้ว 360องศาเลย :smash:

น่ารักจัง