เช็คแรม

มาดูใน mrtg มันแสดง การใช้แรม ตรงไหมครับ (ดูของผมใช้แรมน้อยมากดูใน mrtg) หรือวิธีดูว่าแรมเหลือใช้เท่าไหร่ ทำยังไงครับ
ผมอยากรู้ว่าตอนนี้ แรม 2 gb ผมพอไหม

สถาะนะ top ของผมครับ
top - 17:57:25 up

Mem:

เหลืออีกเยอะครับๆ ^^