สอบถามเรื่องกรณีโดน อายัดเครื่องโดยเจ้าหน้าที่

สอบถามเรื่องกรณีโดน อายัดเครื่องโดยเจ้าหน้าที่ แล้วที่เราใฃ้เป็น blade server แล้วมี external stoage
ในblade server เรา แบ่งออกเป็น 5 virtual host หากมีการกระทำผิด ใน virtual host ตัวหนึ่ง

ดูหมายศาลครับว่าระบุอย่างไร

ปกติ เครื่องไหนแปะ ip ที่โดนแจ้ง ก็ยกเครื่องนั้นไปครับ
ถ้าแปะ ip ที่ blade ตรงกัน ก็ยกไปทั้งชุดครับ
ส่วน external storage ไม่แปะ ip ที่โดนแจ้งก็ไม่โดนยกครับ

ส่วนมากยกไปแล้วลืมคืนนะครับ ถ้าเครื่องแพง ก็โชคร้ายไปครับ