'ลีพ เลิร์นนิ่ง ซิสเต็ม' ระบบเรียนออนไลน์ระดับโลก

LEAP LEARNING SYSTEM ระบบที่มาพร้อมกับ LEAP BROWSER เบราว์ว์เซอร์อัจฉริยะ พร้อมระบบการป้องกันข้อมูล และเว็บอันไม่เหมาะสมสำหรับเยาวชนได้100 % ผนวกกับ LEAP2ENGLISH ชุดโปรแกรม การเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์อันดับ 1 ของโลก

โฮวสนับสนุนภาษาไทย คลิกตรงธงไทยครับ…

ขอบคุณสำหรับข่าวครับ