สังคมจะดีได้ก็คงต้องช่วยกันดูช่วยกันแล รักษาสิทธิตนเองและผู้อื่น

ห้องน้ำคนพิการที่ Center Point สยามสแควร์ มีแต่ใช้ไม่ได้
http://www.pantip.com/cafe/isolate/topic/M8605055/M8605055.html

อย่างที่ทราบครับ… ทางหน่วยงานและราชการก็พยามออกกฎหมายต่างๆนานาเพื่อชีวิตทุกชีวิตทุกระดับให้มีความเป็นอยู่ที่เท่าเทียมกัน
กระทู้นี้ผมชอบมากครับ

มันต้องแบบนี้ เอาจริง เอาจัง ในสิ่งที่ถูกต้อง…

มันต้องแบบนี้ครับ :smash:

เห็นด้วยครับ

Center Point มันกลายเป็น Digital Gateway ไปแล้วไม่ใช่หรอครับ ???