การพิจารณาร่างแก้ไข พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ และ ร่างพ.ร.บ.แก้ไขเครื่องหมายทางการค้า

ครม.ตีกลับจับคนซื้อของก๊อป หวั่นเปิดช่องให้ตำรวจจับผู้ผลิตและผู้ขายเปลี่ยนมาเป็นจับผู้ซื้อแทน

เมื่อ เวลา 13.00 น.ที่ศูนย์แถลงข่าวตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมครม.ได้มีการพิจาณาถึงร่างแก้ไขพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ และร่างพ.ร.บ.แก้ไขเครื่องหมายทางการค้าที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ โดยขอให้กระทรวงพาณิชย์นำกลับไปพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการกฤษฎีกา รวมทั้งให้ไปดูในประเด็นที่เกี่ยวกับมาตฐานการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่ เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศ เพราะ 2 ประเด็นที่เสนอมาในวันนี้เป็นประเด็นที่ดำเนินความผิดกับผู้ซื้อและผู้ให้ ใช้พื้นที่ แต่ข้อตกลงระหว่างประเทศและภาคีที่เกี่ยวข้องนั้นไม่มีการดำเนินความผิดทาง อาญากับผู้ซื้อและผู้ให้ใช้พื้นที่

นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ในที่ประชุมครม.มีข้อโต้แย้งโดยเฉพาะในประเด็นเอาผิดผู้ซื้อและผู้ให้ใช้ พื้นที่ว่ามีเจตนาหรือไม่ ซึ่งมันต้องตีความว่ารู้หรือควรรู้ว่าให้คนมาขายของในพื้นที่ของตัวเองแล้ว มีคนนำของละเมิดลิขสิทธิ์มาขาย อย่างการซื้อคอมพิวเตอร์แล้วมีซอฟท์แวร์มาด้วยแล้วจะให้เป็นความผิดของผู้ซื้อเลยว่า ซอฟท์แวร์ที่มาด้วยนั้นมันถูกกฎหมายหรือไม่ ตรงนี้มีปัญหาในทางปฏิบัติอยู่ จึงให้ไปดูรายละเอียดในแง่ปฏิบัติและกฎหมายก่อนว่าเป็นอย่งไร

รวมทั้งข้อสังเกตว่าต้องระวังว่าหากออกกฎหมายแบบนี้มาแล้วแทนที่เจ้าหน้าที่จะมุ่งไปจับผู้ผลิตและผู้ขาย ก็จะกลายเป็นการวิ่งไล่จับผู้ซื้อซึ่งมีเพียงโทษปรับอย่าง เดียวไม่เกิน 1,000 บาท จึงเกรงว่าจะเป็นการเปิดช่องและทำให้กำลังของเจ้าหน้าที่ในการจับผู้ผลิตและ ผู้ขายเปลี่ยนมาเป็นจับผู้ซื้อแทน

อ้างอิง http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/politics/20091006/80397/ครม.ตีกลับกม.ลิขสิทธิ์-หวั่นเปิดช่องจับผู้ซื้อแทนผู้ขาย.html

กม.ลิขสิทธิ์สะดุดข้องใจเอาผิดผู้ซื้อสั่งหารือกฤษฎีกา

นาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ครม.ได้ขอให้กระทรวงพาณิชย์นำร่างแก้ไข พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ… และร่างแก้ไข พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ…กลับไปพิจารณาใหม่ โดยให้ไปหารือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รวมถึงประเด็นด้านมาตรฐานการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ รวมถึงการดำเนินการเอาผิดกับผู้ซื้อสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ หรือผู้ให้เช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ โดยจากข้อมูลตามข้อตกลงในภาคีระหว่างประเทศ ภาคีและอนุสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ก็ไม่ได้เอาผิดทางอาญากับผู้ซื้อ และในแง่ของผู้ที่ให้เช่าพื้นที่ก็มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเจตนาว่า ผู้ให้เช่ามีเจตนาหรือไม่อย่างไร ซึ่งจะต้องไปตีความกัน

นอกจากนี้ การออกกฎหมายในลักษณะที่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ ในการจับกุมผู้ซื้อสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์นั้นเป็นสิ่งที่เหมาะสมหรือไม่ เพราะแทนที่เจ้าหน้าที่จะมุ่งไปจับผู้ค้ากับผู้ผลิต ก็จะมาไล่จับผู้ซื้อ ซึ่งมีแต่โทษปรับอย่างเดียว และเกรงว่าจะเป็นการเปิดช่องให้เกิดการทุจริตได้ และทำให้กำลังส่วนใหญ่มุ่งมาที่ผู้ซื้อแทนการจับผู้ค้ารายใหญ่

ด้าน นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ครม.มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์นำกฎหมาย 2 ฉบับไปทบทวนให้ชัดเจนและรอบคอบก่อนนำมาเสนอให้ที่ประชุม ครม.พิจารณาอีกครั้งภายใน 1 เดือน เนื่องจากครม.กังวลการกำหนดโทษปรับผู้ซื้อสินค้าละเมิด ในทางปฏิบัติอาจเกิดการกลั่นแกล้งกันได้ บางคนเห็นว่าการเอาผิดผู้ซื้อไม่ควรใช้โทษปรับ แต่ควรลงโทษโดยการให้บริการทางสังคมแทน ส่วนการเอาผิดกับผู้ให้เช่าพื้นที่ขายสินค้าละเมิด หากเป็นการขายในวัดหรือสถานที่ราชการ หรือริมถนน ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ

ครม.ตีกลับ ก.ม. ลิขสิทธิ์เอาผิดผู้ซื้อ “มาร์ค” ชี้เพิ่มภาระคนซื้อ พิสูจน์ยากสินค้าจริงหรือก๊อบปี้

อัยการสูงสุดฟันธงเข้าข่ายละเมิดสิทธิประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ลงโทษเกินกว่าเหตุ เบรก “อลงกรณ์” ให้ทบทวนออกกฎหมายเอาผิดผู้ซื้อสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ เกรงจะกลายเป็นเครื่องมือหากินของเจ้าหน้าที่รัฐ และกลายเป็นเงื่อนไขตั้งข้อกีดกันทางการค้าจากประเทศคู่ค้า ด้าน “สาทิตย์” หวั่นเพิ่มอำนาจนักบินซื้อใบมอบอำนาจเจ้าของลิขสิทธิ์รีดผลประโยชน์

ผู้ สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า ในการประชุม ครม. วันที่ 6 ต.ค.นี้ กระทรวงพาณิชย์เสนอให้ ครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่…) พ.ศ. … (กำหนดความรับผิดของผู้ซื้อสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ และความรับผิดของเจ้าของพื้นที่ที่ขายสินค้าละเมิดดังกล่าว) เพื่อกำหนดความผิดและบทกำหนดโทษ สำหรับผู้สนับสนุนการกระทำละเมิดลิขสิทธิ์ ทั้งนี้ ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวมีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 เพื่อกำหนดความผิดและบทกำหนดโทษสำหรับผู้ซื้อสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ในงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สิ่งบันทึกเสียง โสตทัศนวัสดุ หรือภาพยนตร์ โดยรู้อยู่แล้วหรือมีเหตุอันควรรู้ว่าสินค้านั้นได้ทำขึ้นโดยละเมิด ลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.นี้ โดยมีต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท และกำหนดให้เจ้าของพื้นที่ที่ขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ครอบครองหรือผู้ใดให้ผู้อื่นใช้อาคารหรือพื้นที่ของตนเองหรือผู้อื่น โดยรู้อยู่แล้วหรือมีเหตุอันควรรู้ถึงการกระทำของผู้ใดใช้อาคารหรือพื้นที่ นั้นเพื่อกระทำการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น โดยการทำซ้ำผลิตขายหรือมีไว้เพื่อขาย เสนอขาย ให้เช่า เสนอให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือเสนอให้เช่าซื้อ ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดตาม พ.ร.บ.นี้เช่นกัน โดยต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 30,000-300,000 บาท ทั้งนี้ ให้รวมไปถึงผู้ให้บริการ เก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ ของบุคคลอื่นด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงพาณิชย์ยังเสนอขอความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า (ฉบับที่…) พ.ศ. …(กำหนดความรับผิดของผู้ซื้อสินค้าละเมิดเครื่องหมาย การค้า และความรับผิดของเจ้าของพื้นที่ที่ขายสินค้าละเมิดดังกล่าว) โดยสาระสำคัญได้แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.เครื่องหมาย การค้า พ.ศ. 2534 โดยกำหนดโทษผู้ซื้อสินค้า โดยรู้อยู่แล้ว หรือมีเหตุอันควรรู้ว่าสินค้านั้นมีเครื่องหมายการค้าปลอม เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักร ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท เว้นแต่เป็นการซื้อโดยเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นเอง เพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดี หรือเจ้าพนักงานซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ หรือตามคำสั่งของเจ้าพนักงานดังกล่าว นอกจากนี้ยังกำหนดโทษเจ้าของ ผู้ครอบครองอาคาร หรือผู้ใดให้ผู้อื่นใช้อาคาร หรือพื้นที่ของตนเองหรือผู้อื่น

ต้องขอขอบคุณ ครม. และ ท่านนายกฯ ที่ตีกลับ ร่าง พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ฉบับนี้ ด้วยเหตุผลที่ว่า หากมีผลบังคับใช้จริงๆ คนที่เดือดร้อนก็คือประชาชนตาดำๆ
ตำรวจ มีช่องให้หาเงิน โดยการจับผู้ซื้อ แทนที่จะไปตามจับผู้ขาย และ ผู้ผลิต ซึ่งผิดวัตถุประสงค์ของการ ปราบปรามสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

ยก ตัวอย่างง่ายๆ เมื่อคืนดูข่าว ตำรวจจับคนขายสลากกินแบ่งฯ เกินราคา ได้หลายรายที่ สี่แยกคอกวัว อ้างว่าได้รับร้องเรียนจาก กองสลากว่าขายเกินราคา ทั้งๆ ที่รู้ว่าสาเหตุของ การขายสลากเกินราคา มาจากระบบ ยี่ปั๊ว ซาปั๋ว ทำไมตำรวจไม่ไปจับ? ข้อมูลก็มีอยู่ในมือ เพราะกองสลาก เป็นคนขายให้กับ ยี่ปั๋ว ซาปั๋ว ไม่ได้ขายตรงให้กับ ผู้ค้ารายย่อย

ประเทศไทย ไม่มีวันเจริญ เพราะหน่วยงานของรัฐ กับ ข้าราชการ บางส่วน ที่มุ่งแสวงหาประโยชน์ส่วนตน กรรมของคนไทย กรรมของประเทศไทย

เห็นด้วยครับ ถ้าไปจับคนซื้อก็เท่ากับว่า ฝีมืิิิอยังไม่ถึง บ้านเราคนส่วนใหญ่รายได้น้อยจะไปเทียบกับยุโรปได้ยังไง ของลอกเลียนแบบ ราคาต่ำเลยนิยมมาก ถ้าไปโยนให้จับคนซื้อก็แปลว่า ฝีมือการกวาดล้าง แล้วก็แก้ปัญหาเรื่องรายได้ ทำไม่ได้

เห็นด้วยกับ ท่านนายกฯ ครับ

ใครหน้าไหนจะเป็นคนดูว่าแท้หรือปลอม ตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พวกนี้ดูเป็นหรือ?

ผมว่าถูกต้องแล้วที่ตีกลับ เพราะเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุอีกแล้ว