มีปัญหา มีคนแอบมาใช้เครือ่งส่งเมล์

แบบ มีปัญหาว่า อยู่ เมล์ก็ส่งไม่ออก
ผมลองดู จำนวน เมล์ค้าง ส่ง ปรากฤ มีประมาณเกือบ 80000 ฉบับ
เลยต้อง ทำการ stop การส่ง แล้ว ก็เคลียร์ทั้งหมดก่อน
ปรากฤ มี ใน /tmp ก็เจอ มีการสร้าง folder เพิ่มมาชื่อ
ddd
แล้วในนั้นก็มี file มี สี่อันนะครับ
ประมาณ พวก รายชื่อ ที่เค้าใช้ ส่ง อีเมล์
เป็น .com.br ซะส่วนใหญ่
และ ก็มี file html กับ .txt

แต่การเรียก ใช้ perl ในการเรียกใช้งานนะครับ
น่าจะเรียก จากอันนี้ นะครับแต่เป็น .txt

[quote]
enviarpl.txt
#!/usr/local/bin/perl

use: perl file.pl emails.txt "remetente@mail.com" “assunto do email” corpo.html

$ARGC=@ARGV;
if ($ARGC !=4) {
printf “$0 <mailist> <remetente@mail.com> <assunto> <corpo.html>
”;
printf “¬¬ priv8 fdp c passa pra frente t mato
”;
exit(1);
}
$mailtype = “content-type: text/html”;
$sendmail = ‘/usr/sbin/sendmail’;
$sender = $ARGV[1];
$subject = $ARGV[2];
$efile = $ARGV[0];
$emar = $ARGV[0];
open(FOO, $ARGV[3]);
@foo = <FOO>;
$corpo = join("
", @foo);
open (BANDFIT, “$emar”) || die “Can’t Open $emar”;
while(<BANDFIT>)

ลองดู cronjob ของ user ดูครับ
ลองดู ps wauxf ดูครับ
ลองดู lsof | grep ชื่อไำฟล์ที่ว่า ดูครับ