ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ คลาส “เรียนถ่ายภาพให้สวยและมีศิลปะ”

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ คลาส “เรียนถ่ายภาพให้สวยและมีศิลปะ”
สอนโดย กนิษ เทพศรีเมือง

ช่างภาพไทยคนล่าสุดที่ได้รับเกียรตินิยมทางการถ่ายภาพขั้นสูงสุดจากอังกฤษ
โดยจะสอนทุกวันจันทร์ ทั้งหมด 5 ครั้ง เริ่มจากวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคมนี้ สามารถดูรายละเอียด
และสมัครเรียนออนไลน์ (ด่วนเพราะรับจำนวนผู้เรียนเพียง 12 คนเท่านั้น) ได้ที่
http://www.profotoclass.com/?page_id=61

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามได้ที่ enquiries@profotoclass.com หรือโทร. 081 498 2046

น่าสนแฮะ เดี๋ยวไปแนะนำเพื่อนที่ชบอถ่ายภาพดีกว่า