กิจการที่ต้องจดทะเบียนพานิชย์ (ทั่วไป) รอเพิ่มข้อมูล กะเขียนนิดเดียวยาวแล้ว แหะ

กะว่าจะเขียนนิดเดียว เขียนไปหามา แน่นปึ๊ก ก็เลยคิดว่า ลงที่นี่คงไม่ได้มากนะคะ
ยกมาแค่น้ำจิ้มค่ะ และก็ยังลงไม่ครบเพราะกะใส่ให้ครบไปเลย กำลังลงข้อมูลค่ะ

กะแค่ 1 หน้า A4 ตอนนี้ยาวมากค่ะ

ตามไปอ่านกันเองนะคะ

lol

ในการประกอบธุรกิจ สามารถทำได้หลายรูปแบบ ทั้งบุคคลธรรมดา