กติการการประกาศในบอร์ดโฆษณา

สำหรับผู้หาซื้อสินค้าหรือบริการ
ควรตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ นอกเหนือไปจากโฆษณาที่ปรากฎนี้ในเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ โดยควรตรวจสอบ Terms of Service หรือ Acceptable Use Policy ทุกครั้งก่อนซื้อสินค้า หรือเลือกใช้บริการ หากไม่แน่ใจท่านสามารถโพสต์สอบถามผู้ให้บริการให้ชัดเจนได้ในบอร์ดนี้

สำหรับผู้ขายสินค้าหรือให้บริการ
กรุณาอ่าน กติกาการลงประกาศ ก่อนโพสต์โฆษณา


ห้องโฆษณาของ THT จะแบ่งเป็น 4 ห้อง คือ

 • Services Offers: สำหรับประกาศโฆษณาเกี่ยวกับ “บริการ” ต่างๆ ของผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้ง, Cloud, Co-location, Dedicated Server, VPS และจดโดเมนทุกประเภท ฯลฯ

 • Products Offers: สำหรับประกาศโฆษณาที่เกี่ยวกับ “สินค้า” ต่างๆ เช่น ขายเซิร์ฟเวอร์ ซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ฯลฯ

 • Wanted: สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามหาซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆ

 • IT Jobs Board: สำหรับประกาศหาคนทำงาน IT หางาน IT มือปืน ฟรีแลนซ์ ฯลฯ

ผู้ที่จะโพสต์กระทู้ในห้อง Services Offers และ Products Offers ได้จะต้องมีสถานะ Trust Level 1 แล้ว (ช่วงแรกนี้คือโพสต์เกิน 5 โพสต์ในห้องทั่วไป และอ่านเกิน 30 โพสต์)

ผู้ที่จะโพสต์กระทู้ในห้อง 3-4 ได้จะต้องสมัครเป็นสมาชิกบอร์ดแล้ว

กติกาการลงประกาศโฆษณาโดยทั่วไป

 • กรุณาลงประกาศให้ถูกห้อง ผู้ดูแลบอร์ดสงวนสิทธิ์ที่จะลบหรือย้ายประกาศโฆษณาที่ลงผิดห้อง
 • ห้ามโฆษณาเรื่องเดียวกันหรือเรื่องใกล้เคียงกัน มากกว่า 1 กระทู้
 • กรณีประกาศขายเซิร์ฟเวอร์สามารถแยกกระทู้ขายได้ในกรณีต่างรุ่นหรือต่างยี่ห้อกัน
 • กรณีประกาศขายอุปกรณ์อื่นๆ (เช่น CPU, RAM, HD เป็นต้น) ไม่อนุญาตให้แยกกระทู้ขายสำหรับอุปกรณ์ชนิดเดียวกัน ไม่ว่าจะรุ่นเดียวกันหรือต่างรุ่น ต่างยี่ห้อ ก็ตาม
 • ทั้งนี้ รวมแล้วสามารถประกาศขายสินค้าและบริการใหม่ได้ไม่เกินวันละ 3 กระทู้ (รวมทุกห้องโฆษณา)
 • ห้ามโฆษณาเว็บบิท/VPN หรือบริการที่สนับสนุนเว็บบิท/VPN เว็บผิดกฎหมายหรือสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดลิขสิทธิ์
 • การตอบต่อท้ายกระทู้แต่ละครั้ง ต้องห่างกันไม่น้อยกว่า 3 วันนับจากการตอบท้ายกระทู้ครั้งก่อน ยกเว้นกรณีเหมาะสม หรือจำเป็น เช่น การปิดการขาย หรือตอบคำถามลูกค้า
 • การลงโฆษณาถี่ๆ และไม่มีส่วนร่วมในส่วนอื่นของบอร์ดอย่างเหมาะสม อาจถูกเตือนและระงับสภาพสมาชิกได้
 • กลุ่มผู้ดูแลบอร์ดสงวนสิทธิที่จะพิจารณาความเหมาะสมของกระทู้ และดำเนินการใดๆ กับกระทู้ หรือสมาชิกผู้ประกาศได้ ตามความเหมาะสม
 • สมาชิกที่ทำผิดกติกาจะถูกเตือนตาม ประกาศนี้

หมายเหตุ: ThaiHostTalk.com และกลุ่มผู้ดูแลบอร์ด (admins, moderators) มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับรองสินค้าหรือบริการหรือข้อความประกาศโฆษณาใดๆ ผู้หาซื้อสินค้าหรือบริการ ควรพิจาณาข้อความโฆษณาต่างๆ อย่างถี่ถ้วนด้วยตนเอง หรือสอบถามความเห็นและประสบการณ์จริงจากผู้ใช้งานอื่นๆ ได้จากห้องต่างๆ ในเว็บนี้

1 Like