กติการเรื่องลายเซ็นที่เหมาะสม

[B]กติกาล่าสุดเกี่ยวกับลายเซ็น[/B]

[LIST]
[][B]สมาชิกใหม่ที่มีโพสต์น้อยกว่า 50 post จะสร้างลายเซ็นไม่ได้[/B]
[
]ห้ามมี Graphic
[]ความยาวไม่เกิน 5 บรรทัด
[
]ห้ามซ่อนลายเซ็น
[]ห้ามลงลายเซ็นที่ไม่เหมาะสม หรือลิ้งค์ไปเว็บที่ไม่เหมาะสม เช่น แชร์ลูกโซ่ หาเงินทางลัด รวยไว ขายยา หรืออะไรที่ผิดกฎหมายและศีลธรรมอันดีของบ้านเมือง
[
]ผู้ดูแลสงวนสิทธิในการแก้ไขลายเซ็นที่เห็นว่าไม่เหมาะสม หรือลบลายเซ็นสมาชิกใหม่ รวมทั้งลบ/แบนสมาชิกใหม่ที่เข้ามาเพื่อหวังผลเรื่อง SEO จากลายเซ็น
[/LIST]

ปรับปรุงกติกา

ปรับปรุงกติกาอีกรอบนะครับ เพราะช่วงหลังมาเนียนกันเยอะ

“ผู้ดูแลสงวนสิทธิในการแก้ไขลายเซ็นที่เห็นว่าไม่เหมาะสม หรือลบลายเซ็นสมาชิกใหม่ รวมทั้งลบ/แบนสมาชิกใหม่ที่เข้ามาเพื่อหวังผลเรื่อง SEO จากลายเซ็น”

ปรับปรุงประกาศ

ปรับปรุงประกาศ