โครงการสำรวจและประเมินผลการบังคับใช้ พรบ. คอมพิวเตอร์

ที่มา : http://sputraining.spu.ac.th/content/14/6168.php

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรม ฟรี โครงการสำรวจและประเมินผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ขอบคุณมากครับ แต่น่าจะใช้ขื่อว่าสัมมนา มากกว่าอบรม นะครับ