เงินทอนเพื่อน้อง

โครงการ เงินทอนเพื่อน้อง

“โครงการที่มุ่งระดมเงินบริจาค เพื่อจัดหาหนังสือและสื่อที่ดี

เข้าโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ เพื่อสร้างโอกาสที่ยั่งยืนแก่เด็กไทย”

การอ่าน คือ พื้นฐานของการเรียนรู้ในทุกๆด้าน ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน
และคนไทยทุกคนเห็นความสำคัญของการอ่านให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์เช่นปัจจุบันที่พบว่า
คนไทยอ่านหนังสือน้อย และเด็กไทยมีปัญหาเรื่องอ่านหนังสือไม่ออก-อ่านไม่คล่อง

ดูเพิ่มเติม : http://www.se-ed.com/donation/

บริจาคได้ที่ กล่องรับบริจาค

อืม ผมจะพยายามนึกถึงเรื่องนี้ เวลาซื้อหนังสือ เพราะซื้อที่ se-ed บ่อยมาก

ขอบคุณครับพี่พต กับข้อมูลดีดี จ๊า

วันก่อน ซื้อหนังสือเล่มหนึ่งที่ ซีเอ็ด ราคา 99 บาท ให้แบงค์พันไป เขาทอนให้ 901 บาท หันไปเจอกล่องรับบริจาคเงินทอนเพื่อน้อง เลยใส่ไป 1 บาท เหลือเงินกลับบ้าน 900 บาท

[quote author=siamwebhost link=topic=13182.msg128824#msg128824 date=1219732930]
วันก่อน ซื้อหนังสือเล่มหนึ่งที่ ซีเอ็ด ราคา 99 บาท ให้แบงค์พันไป เขาทอนให้ 901 บาท หันไปเจอกล่องรับบริจาคเงินทอนเพื่อน้อง เลยใส่ไป 1 บาท เหลือเงินกลับบ้าน 900 บาท

[quote author=siamwebhost link=topic=13182.msg128824#msg128824 date=1219732930]
วันก่อน ซื้อหนังสือเล่มหนึ่งที่ ซีเอ็ด ราคา 99 บาท ให้แบงค์พันไป เขาทอนให้ 901 บาท หันไปเจอกล่องรับบริจาคเงินทอนเพื่อน้อง เลยใส่ไป 1 บาท เหลือเงินกลับบ้าน 900 บาท